Category Archives: Nước Ion Kiềm

Nước Ion Kiềm Và Lợi Ích Tuyệt Vời Với Sức Khỏe Con Người

Nước uống thông thường có độ pH trung tính là 7. Nước kiềm là nước có độ pH cao hơn nước uống thông thường. Nước kiềm thường có độ pH là 8 hoặc 9 và trong nước kiềm cũng có chứa nhiều khoáng chất. Chính nhờ sự khác biệt này nên nước ion kiềm đem […]